Wyręczamy naszych klientów podczas procedury pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych oraz pozowlenia na użytkowanie.

Nie masz czasu na zajęcie się formalnościami związanymi z budową Twojego wymarzonego domu? Pomożemy Ci! CityProjekt Sp. z o.o. przygotuje wszelkie dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Na terenie powiatów pruszkowskiego, grodziskiego i piaseczyńkiego występujemy w imieniu Klienta o warunki zabudowy, przygotowujemy dokumenty do pozwolenia na budowę oraz dokumenty potrzebne do oddania budynku do użytkowania.

Prace projektowe polegające na adaptacji projektu gotowego lub opracowaniu projektu indywidualnego powinny być poprzedzone pozyskaniem wielu różnych dokumentów. Ilość dokumentów potrzebnych do budowy domu, decyzji, opinii, pozwoleń, warunków technicznych itp. jest uzależniona od skali i rodzaju planowanej inwestycji, uwarunkowań lokalnych oraz obowiązujących przepisów.

Mogą Państwo zlecić naszej pracowni pozyskanie dokumentów formalno - prawnych umożliwiających rozpoczęcie prac projektowych. Działając w imieniu Inwestora (na mocy odpowiedniego upoważnienia) opracujemy i złożymy niezbędne wnioski w urzędach i instytucjach oraz będziemy pilotować przebieg całej procedury gromadzenia dokumentacji.

 

Przedstawicele naszego biura uzyskają potrzebne dokumenty z wydziału architektury urzędu miasta, gminy lub dzielnicy (wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jeśli takiego nie ma – decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/działki).

Przygotowujemy dokumenty potrzebne do oddania budynku do użytkowania.