CityProjekt Sp. z o.o.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE KONSULTACYJNE 

w sprawie projektu lub sprawdzenia działki (możliwe jest także spotkanie zdalnie).

Z uwagi na nasze wizyt w terenie oraz sytuację pandemiczną prosimy umawianie spotkań stacjonarnych w naszym biurze mail’owo lub telefonicznie.

Szybkie wyceny adaptacji i projektów indywidualnych robimy po przesłaniu prośby na niżej wymieniony adres mail.
 
 
Prosimy o umieszczeniu w mailu informacji:
  • miejscowość inwestycji
  • numer działki (nie numer księgi wieczystej)
  • badania gruntowe (jeżeli są już wykonane)
  • mapę do celów projektowych (jeżeli jest już wykonana)
 
mail: biuro@cityprojekt.pl                        Tel: +48 796 434 009
 

Pracujemy w godzinach:

9:00 – 17:00 (w innych godzinach kontakt możliwy po wcześniejszym umówieniu)

CityProjekt Sp. z o.o.
Biuro w Nadarzynie
ul. Sosnowa 8A
05-830 Nadarzyn

Wjazd obok numeru ul. Sosnowa 8. Parking dla klientów w prawo przed budynkiem po wjechaniu w bramę.

NIP: 534-244-22-41
REGON: 142349907

CityProjekt Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie, ul. Maciejki 35, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000352479.