CityProjekt Sp. z o.o.

z siedzibą w Nadarzynie, ul. Maciejki 35, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000352479.

CityProjekt Sp. z o.o.

Biuro w Nadarzynie
pl. Poniatowskiego 34
piętro 2 (wejście obok Drogerii)
05-830 Nadarzyn

NIP: 534-244-22-41
REGON: 142349907

biuro@cityprojekt.pl
Tel: +48 795 434 002
Tel: +48 795 434 009
Tel: +48 22 378 35 80